Bli medlem

Kort om ditt medlemskap…

Medlemskapet är viktigt för att vara med och påverka. Halmstads lokala förening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund som arbetar målmedvetet för att bibehålla och förbättra villkoren för nämndemännen. Bland annat gäller det vårt arvodessystem, speciellt halvdagsarvodet…

Fem skäl att vara ansluten till NRF:

  • Ett starkt socialt nätverk
  • Resor som ger dig perspektiv
  • En bra försäkring när olyckan är framme
  • Utbildning för ökad rättsmedvetenhet
  • En uppskattad medlemstidning

 

Nämndemän från Laholms-, Hyltebruks-, och Halmstads kommun, som är valda i Tingsrätt, Hovrätt, Förvaltningsrätt, samt Kammarrätt ingår i vårt upptagningsområde.

Hur blir jag medlem i Halmstads Nämndemannaförening?

Medlem blir du genom att betala in 250 kronor till ”Halmstads Nämndemannaförening” med bankgiro 5699-2233.

Glöm inte att skriva ditt namn och adress på inbetalningskortet

Med bästa hälsningar från,

Halmstads Nämndemannaförening