Halmstads nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Björn Sandwall

bjorn@sandwall.beer
070-5332230
  • Vice ordförande

Folke Alfredsson

folke.alfredsson@bahnhof.se
070-220 15 01
  • Ledamöter

Lena Drott

lena.drott@gmail.com
073-679 05 22
  • Kassör

Carina Boberg-Pedersen

carina.b.pedersen@hotmail.com
070-839 93 27

Aktivitetsansvariga

Michael Hedlund

michael.hedlund@halmstad.se
070-815 83 86

Birgitta Mardell

birgittamardell33@gmail.com
070-394 52 01

Valberedning

Dan Hagung

dan.hagung@telia.com
070-843 51 53

Lisbeth Davidsson

liro.davidsson@telia.com
073-024 97 21

Bernt-Olof Bengtsson

b.o.bengtsson01@gmail.com
070-914 80 00